Joensuu 92,8 MHz • Nurmes 101,0 MHz • Outokumpu 101,7 MHz • Kitee 102,2 MHz • Juuka 103,3 MHz • Lieksa 92,0MHz Tilaa RSS Syöte Uutisarkisto

Joensuulaiset toimijat rasismia vastaan


8.1.2016

Joensuulaiset toimijat vastustavat yhdessä rasismia. Kaupungin nettisivuilla on julkaistu tänään kannanotto, jossa mukana ovat kaupungin lisäksi maakuntaliitto, ev.lut. seurakuntayhtymä, sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Itä-Suomen yliopisto, ammattikorkeakoulu, koulutuskuntayhtymä sekä Josek. Kannaotossa sanotaan mm, että viihtyisän ja elinvoimaisen kaupungin peruspilareita ovat avoimuus, tasa-arvoisuus ja kaikkia kunnioittava ilmapiiri.


Joensuu on monikulttuurinen ja kansainvälinen kaupunki. Kansainvälisyys on osa kaupungin arkipäivää. Useiden yritysten toiminta ja menestys perustuvat kansainvälisyyteen. Kontaktit maailmalle sekä opiskelijavaihto ovat tärkeitä myös oppilaitosten ja koulujen toiminnalle.

Me allekirjoittaneet tahot olemme seuranneet huolestuneina uutisointia "valkoista Suomea puolustavan" järjestön katupartioinnista Joensuussa. Uutiset nostavat ikävällä tavalla esille Joensuun 1990-luvun tapahtumat, jotka jättivät jälkensä kaupunkiin, kaupunkilaisiin ja kaupungin maineeseen. Emme halua saman toistuvan.

Mielestämme viihtyisän ja elinvoimaisen kaupungin peruspilareita ovat avoimuus, tasa-arvoisuus ja kaikkia kunnioittava ilmapiiri. Jokaisella kansalaisella on oikeus kokoontua ja kulkea kaupungilla, mutta emme halua demokraattiseen ja sivistyneeseen yhteiskuntaamme ääriliikkeiden katupartiointia.

Samaa mieltä ovat myös ne 3000 ihmistä, jotka ovat allekirjoittaneet asiaa ajavan "Joensuu vapaaksi pelosta" -vetoomukseen internetissä.

Joensuulaiset tunnetaan muualla Suomessa ja maailmalla iloisina, avoimina ja vieraanvaraisina ihmisinä. Me allekirjoittaneet tahot haluamme, että näin on jatkossakin.


Joensuun kaupunki
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Itä-Suomen yliopisto
Karelia-ammattikorkeakoulu
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK OyJOENSUU IS NOT A RACIST CITY

Joensuu is a multicultural and international city, and internationality constitutes part of the city's everyday life. The activities and success of many companies operating in the city are based on international cooperation, and global networks and international student mobility are also important for the activities of educational institutes and schools.

We, the undersigned, have followed with great concern the news about a group "protecting white Finland" patrolling the streets of Joensuu. These news stories bring back unfortunate memories of the events that took place in Joensuu in the 1990s, leaving their mark on the city, its people and reputation. We do not want history to repeat itself.

In our opinion, the foundations of a comfortable and vibrant city are openness, equality and an atmosphere that shows respect towards all. Each citizen has the right of assembly and the right to walk the city's streets, but we do not want the streets of our democratic and civilized society to be patrolled by extremist movements.

This opinion is also shared by the 3,000 persons who have signed the Petition against fear in Joensuu on the internet.

Elsewhere in Finland and also globally, people of Joensuu are known for their high spirits, open-mindedness and hospitality. We, the undersigned, want this to be the case in the future, too.


City of Joensuu
Regional Council of North Karelia
Joensuu Evangelical-Lutheran Federation of Parishes
North Karelia Central Hospital and Honkalampi Centre
University of Eastern Finland
Karelia University of Applied Sciences
North Karelia Municipal Education and Training Consortium
Joensuu Regional Development Company JOSEK Ltd

Tuoreimmat uutiset